Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

ТАТЈАНА МАРКОВИЋ

Име и презиме: ТАТЈАНА МАРКОВИЋ

Сектор: ОПИР - Одсек за пољопривредна истраживања и развој

Позиција: Руководилац Одсека за пољопривредна истраживања и развој (ОПИР)

Научно звање: Научни саветник

Имејл:  tmarkovic@mocbilja.rs

Информације

Татјана Љ. Марковић је рођена 21.10.1966. у Ужицу, Република Србија. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Студије на ратарском одсеку Пољопривредног факултета у Земуну, Београд, уписала је школске 1987/88., и у року дипломирала (јануар, 1993).

За наставак школовања добила је од ICAMAS-a (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) стипендију за похађање специјалистичких студија из области природних продуката, ароматичног и лековитог биља, на Медитеранском Агрономском Институту у Хањи (MAICh), у Грчкој. По завршетку специјалистичких студија стекла је академски назив СПЕЦИЈАЛИСТЕ природних продуката, ароматичног и лековитог биља (9.12.1994). За наставак последипломских студија из области природних продуката, ароматичног и лековитог биља на Медитеранском Агрономском Институту у Хањи одобрена јој је нова стипендија од ICAMAS-а, што је резултирало одбраном Мастер рада 12.2.1997. Наставно-научно веће Пољопривредног факултета у Земуну, на предлог Комисије за нострификацију диплома стечених у иностранству, донело је решење о нострификацији ове дипломе, чиме је стекла академски назив МАГИСТРА биотехничких наука – област агрономских наука – фитопатологије.

Као истраживач сарадник Института за проучавање лековитог биља „Др Ј. Панчић“, уписала је докторске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. Докторирала 19.6.2006., одбранивши дисертацију под називом “Морфо-анатомска и хемијска карактеризација популација Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip. (Compositae)“ICAMAS, чиме је стекла академски назив ДОКТОРА биотехничких наука – област ратарство.

У Савезном министарству за Пољопривреду, у Институту за биљне и животињске генетичке ресурсе у Новом Београду, радила је од маја до октобра 1997. а у Институту за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић” Београд је ради од 1998. године, у Одсеку за истраживања и развој у пољопривреди.

Од 2007-2008. је била заменик уредника а од 2009-2016. главни и одговорни уредник домаћег научног часописа „Лековите сировине“ у издању Института за проучавање лековитог биља.

Руководилац је Одсека за истраживања и развој у пољопривреди од марта 2010. Функцију председника Научног већа је вршила (2010-2014), након чега била подпредседник (2014-2018.). Од 2014. године је члан Управног одбора Института „Ј. Панчић“ а од 2019. је и члан Управног одбора Института „Биосенс“ из Новог Сада.

У звање научни сарадник изабрана је 2007., виши научни сарадник 2012., а у звању научни саветник је од 2016. године.

Члан је међународне асоцијације за лековито и ароматично биље земаља Југоисточне Европе (AMAPSEEC) од оснивања (2000.) и  ISHS (International Society for Horticultural Science) од 1998. године. Члан радне групе за лековито биље ESCORENA Network (European System of Cooperative Research Network in Agriculture) FAO регионалне канцеларије за Европу од 2012. Такође је члан ISO Комисије за стандарде и сродне документе KS H054 - Етарска уља, од 2019.

Говори, чита и пише енглески и грчки а служи се немачким језиком.