Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Развој интегрисаних система управљања штетним организмима са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2019

МНТР
Пољоп.факултет Београд
ИБИСС Београд
Инст. за заштиту биља Београд
Инст.за кукуруз Земун Поље
Инстутут за нукл.науке Винча
Инст.за пестициде Београд
Инст.за поврт См.Паланка
Инст.за прим.наук.у пољопривреди Београд
ИПЛБ Београд
Пољоприв. факултет Нови Сад