Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

 

Др Милан Лукић

Научно звање: Виши научни сарадник

Телефон: 011-30-31-650

Email: direktor@mocbilja.rs

MILAN LUKIĆ

 

Проф. др Небојша Менковић

    Позиција: Помоћник директора за Сектор науке

    Научно звање: Научни саветник

    Телефон: 011/30-31-655

     Email: nmenkovic@mocbilja.rs


Наташа Каравла, Дипл. фарм.

    Позиција: Помоћник директора за Сектор производње

    Телефон: 013/377-855

     Email: nkaravla@mocbilja.rs


Душанка Лончаревић, Дипл. фарм.

    Позиција: Помоћник директора за Сектор продаје и маркетинга

    Телефон: 011/30-31-616

     Email: dloncarevic@mocbilja.rs


Марија Попић, Дипл. екон.

    Позиција: Помоћник директора за Сектор финансија

    Телефон 1: 011/21-84-461

    Телефон 2: 011/26-37-606

     Email: mpopic@mocbilja.rs