Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Број/година Назив пројекта
451-03-1202 / (2021-2024) "Заштита прородних ресурса и ефикаснија употреба угрожених функционалних биљака пореклом из Кине и Србије"
2020-MSCA-RISE-2017 / (2019-2023) HORIZON 2020 Conservtaion of European Biodiversity through Eksploitation of Traditional Herbal Knowledge for the Development of Innovative Products
Grant 773554 / (2018-2023) EcoStack: Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity.
2020-MSCA-RISE-2017, / (2019-2023) Conservtaion of European Biodiversity through Eksploitation of Traditional Herbal Knowledge for the Development of Innovative Products, EthnoHerbs
451-03-1202/2021-09: / (2020-2022) „Заштита природних ресурса и ефикаснија употреба угрожених функционалних биљака пореклом из Србије и Кине“
E!12689 / (2019-2021) “Phytopreparations-natural materials with supercritical ekstracts for controlled release of active components”
L/ICA/ICB/21881/19 / (2019-2021) Detection of herbs and dietary supplements fraud using metabolomics approach
15 / (2019-2020) „Безалкохолна пића са додатном вредношћу“
14 / (2019-2020) “Утицај начина припреме биљних екстраката на прелазак тешких метала из биљке у приправак”
13 / (2019-2020) “Побољшање услова гајења средоземног смиља (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) у циљу успостављања стандарда за добијање високо-квалитетног етарског уља и његову примену у медицинско-козметичким препаратима”,
IPA II / (2019-2019) Protection observatory for regional area of medicinal plants as lively cross-border infrastructure of sustainable tourism (PORALIST)
10 / (2018-2019) “Ин витро пропагација и очување угрожених врста рода Gentiana и Gentianella у циљу одрживог коришћења биљног материјала и биоактивних секундарних метаболита“
8 / (2016-2017) „Хемијска, биохемијска и микробиолошка карактеризација Vaccinium myrtillus ради примене у производњи функционалне хране и дермокозметичких производа“
7 / (2015-2017) EUREKA! Comprehensive processing of plant ekstracts for high values added products
7 / (2016-2017) „Метаболомичке промене у воћу и поврћу изазване третманима након бербе“
6 / (2016-2017) „Липозоми обложени биополимерима као нови системи за доставу природних фенолних компонената“
5 / (2015-2017) „Нови поглед на српске и кинеске врсте рода Гентиана и Гентианелла: валидација традиционалне употребе код обољења јетре“
4 / (2015-2016) “Истраживање јестивих самониклих биљака и корова са органских плантажа у Србији и Словенији као потенцијалних додатних извора хране и биљних лекова”
3 / (2014-2015) „Валидација антиинфламаторног деловања биљака које се у европској традиционалној медицини користе код хроничних запаљенских болести“
SEEERA.PLUS 135 / (2010-2013) „Conservation and Sustainable Eksploitation of indigenous Medicinal and Aromatic plants traditionally used in the SEE, WB countries. A model approach for Sideritis spp. (Mountain tea) – MOUNTEA-CONSE (2010 – 2013)
(UNESCO) (2013) / (2013-2013) Innovative Approaches for Better Utilization of Local Biodiversity in SEE Based on Ethnopharmacology (UNESCO) (2013)
1 / (2010-2011) „Испитивање биолошки активних компоненти као извора антиоксидативне активности у плодовима јабуке и црне рибизле“
17 / (2006-2007) "Comparative investigation of methods and techniques of organic MAP production in Greece and Serbia, aim to optimisation of biologicaly active compounds and/or essential oils“