Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

„Липозоми обложени биополимерима као нови системи за доставу природних фенолних компонената“

Тип пројекта: Међународни

Година реализације пројекта: 2016 - 2017

Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније: „Липозоми обложени биополимерима
као нови системи за доставу природних фенолних компонената“ (2016-2017)

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду;

Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић”, Београд;

Универзитет у Љубљани-Биотехнички факултет.