Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

КАТАРИНА ШАВИКИН

Име и презиме: КАТАРИНА ШАВИКИН

Сектор: ОФИР - Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Позиција: Сектор науке, шеф Одсека за фармацеутска истраживања и развој

Научно звање: Научни саветник

Имејл:  ksavikin@mocbilja.rs

Информације

Рођена је 3. јула 1966. године  у Алексинцу. Основно, средње и факултетско образовање стекла је у Београду. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду уписала је 1985. године. Дипломирала је априла 1990. године, са просечном оценом 9,21. У току студија на Фармацеутском факултету била је стипендиста Фондације за младе таленте.

После дипломирања уписала се на последипломске студије на Биолошком факултету ПМФ-а, смер Физиологија биљака. Магистарску тезу под називом „Испитивање садржаја диосгенина у култури ткива Dioscorea balcanica Košanin” одбранила је јуна 1993. године и стекла назив магистра биолошких наука. За магистарску тезу добила је награду Привредне коморе Београда.

Докторску дисертацију под називом „Ендемо-реликтна врста Dioscorea balcanica Košanin (Dioscoreaceae) – потенцијални продуцент диосгенина у култури ин витро“ одбранила је, такође, на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

Звање научног сарадника стекла је 30. априла 1997. године, звање вишег научног сарадника 31. октобра 2000. године, а у звање научни саветник промовисана је 4. марта 2004. године.

Од марта 1995. године запослена је у Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и тренутно је на месту шефа Одсека за фармацеутска истраживања и развој. Члан је Управног одбора и Научног већа Института, као и Матичног одбора за биотехнологију и пољопривреду Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Учествовала је на 12 пројеката ресорног министарства, од којих је на пет била руководилац, такође је учествовала на међународном пројекту СЕЕРА.НЕТ Плус и на већем броју билатералних пројеката, као и у низу развојних истраживања Института који су резултирали новим производима на тржишту.

Објавила је преко 200 научних радова. Индекс цитираности (h-индекс) износи 17, према Скопус индексној бази. Као ментор или члан комисије учествовала је у изради бројних докторских дисертација. Рецензент је већег броја међународних часописа и члан друштва Society for Medicinal Plants Research (GA), Немачка.

Уже области научноистраживачког рада су изучавање ресурса самониклог лековитог и ароматичног биља, шумских плодова и гајеног бобичастог воћа, фармакогнозијска истраживања (теренска и лабораторијска), етноботаничка истраживања, развојна истраживања у циљу формулације нових фитофармака, активности на повећању квалитета и стандардизацији препарата на бази лековитог биља.

Говори и пише енглески језик.