Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Традиционални и нови производи од плодова гајених и самониклих врста воћака и винове лозе и нус-продуката у преради, са посебним освртом на аутохтоне сорте: хемијска карактеризација и биолошки профил

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2019

МНТР


ИПЛБ Београд
ИМИ Београд
ИХТМ Београд
Медицински факултет Ниш
Пољоп.факултет Београд
Хемијски факултет Београд