Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

НАДА ЋУЈИЋ НИКОЛИЋ

Име и презиме: НАДА ЋУЈИЋ НИКОЛИЋ

Сектор: ОФИР - Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Позиција: Сектор науке, Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Научно звање: Виши научни сарадник

Имејл:  ncujic@mocbilja.rs

Информације

Рођена је 29. јануара 1986. године у Београду. Основну и средњу Медицинску школу (смер фармацеутски техничар) завршила је у Београду. Школске 2005/2006 уписала је Фармацеутски факултет Универзитета у Београду и дипломирала у фебруару 2011. године. Докторске академске студије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду уписала је 2012. године, на модулу фармацеутска технологија. Током основних и докторских студија била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Одбранила је докторску дисертацију под називом „Оптимизација екстракције плода ароније, Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, микроинкапсулација екстракта методама електростатичке екструзије и сушењем распршивањем“ у мају 2017. године и стекла назив доктора медицинских наука – фармација

Звање истраживач сарадник стекла је 2013. године, а 2018. године звање научни сарадник. Током 2010. и 2011. године радила је као професор фармакологије и козметологије у Медицинској школи у Земуну, а током 2011. године завршила стаж за дипломиране фармацеуте у Апотекарској установи Београд. Стручни испит је положила 2012. године

Од априла 2012. године запослена је у Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, у Одсеку за фармацеутска истраживања и развој. Стручно усавршавање је имала у Ege University Hospital  (Одсек за фармацију), Измир, Турска током 2011. године, на  University College Cork, Корк, Ирска и у Teagasc Food Research Centre, Моорепарк, Ирска током 2016. године. У реализацији научноистраживачког пројекта ресорног министарства учествује од 2012. године, а током 2014. и 2015. године била је учесник на билатералном пројекту. Учествује и у низу развојних истраживања Института која су резултирала новим производима на тржишту.

Има објављен већи број радова и поглавља у часописима и монографијама међународног значаја, као и велики број саопштења са међународних скупова. Индекс цитираности (х-индекс) износи три, према Сцопус индексној бази. Уже области научноистраживачког рада су фармацеутско-технолошкиа истраживања, а пре свега оптимизација метода екстракције, миркоинкапсулационе технике савременим фармацеутским носачима, ин виво испитивања антихипертензивне активности, развој нових фармацеутских препарата на бази лековитог биља, хемијска карактеризација биљних дрога и екстраката са посебним освртом на полифенолна једињења.