Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Колекција лековитог, ароматичног и зачинског биља

 

     Институт у свом власништву поседује колекцију лековитог, ароматичног и зачинског биља која се налази у Сектору производња у Панчеву. У њој се, још од давне 1956. године када је заснована, чува и одржава велики број различитих популација, домаћих и иностраних сорти. Данас она броји преко стотину лековитих, ароматичних и зачинских биљака.

Слика. Едукативна студентска посета колекцији лековитих, ароматичних и зачинских биљака у Панчеву.

     Колекција биља представља један од начина очувања генетичких ресурса лековитог, ароматичног и зачинског биља изван природног станишта (екс ситу конзервација). Највећи број врста који се у институтској колекцији у Панчеву чува има депоноване узорке у институтском Хербаријуму (Voucher collection IMPR Herbarium). Њен практичан значај огледа се у едукацији и промоцији гајења лековитог, ароматичног и зачинског биља који се пружа различитим субјектима друштва.

     Једна од традиционалних активности везано за Колекцију су едукативне посете од стране студената фармацеутских, медицинских и пољопривредних факултета из земље, а које се традиционално одвијају током маја месеца, када је у Институту уједно и кампања бербе камилице, па студенти заиста имају пуно тога за видети.

Слика. Посета Колекцији биља у Институту, учесника Научно-стручног скупа „Отворени дани биодиверзитета“.

     У сарадњи са различитим привредним субјектима из земље, истраживачи ОПИР-а су се у протеклој деценији ангажовали око ин ситу колекционисања лековитих, ароматичних и зачинских биљних врста на различитим географским локацијама у Србији.

     Значај колекција за научно-истраживачки рад агронома Института огледа се и у поставци различитих научно-истраживачких огледа везано за чување и одржавање унетих биљака и уношење нових врста које су најчешће обухваћене научним и другим пројектима које финансирају надлежна Министарства Републике Србије.

 

 Josif Pancic

Слика. Колекција лековитих, ароматичних и зачинских биљака у Панчеву.