Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

ДЕЈАН ПЉЕВЉАКУШИЋ

Име и презиме: ДЕЈАН ПЉЕВЉАКУШИЋ

Сектор: ОПИР - Одсек за пољопривредна истраживања и развој

Позиција: Сектор науке, Одсек за пољопривредна истраживања и развој

Научно звање: Виши научни сарадник

Имејл:  dpljevljakusic@mocbilja.rs

Информације

Рођен је 1975. године у Београду, где је завршио основну и средњу школу. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду уписао је 1996. године на Одсеку за ратарство, где је дипломирао 2002. године. У току студија обавио је два студијска боравка у иностранству (Енглеска, Мађарска). Докторске студије уписао је 2006. године на студијском програму Екологија и агротехника лековитог, ароматичног и зачинског биља. Дисертацију под насловом „Утицај услова гајења на морфолошке и хемијске особине и биолошке ефекте екстраката Arnica montana L.“ одбранио је априла 2013. године на Пољопривредном факултету у Београду.

Од 2003. године је запослен у Одсеку за пољопривредна истраживања и развој Института, и то до 2014. године као истраживач-сарадник, а потом као научни сарадник. Као коаутор написао је више научних радова од којих је 25 публиковано у међународним часописима. Индекс цитираности (h-индекс) према Скопус индексној бази је седам. Учествовао је у реализацији већег броја научних пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Руководио је пројектом билатералне сарадње са Словенијом (2014–2016). Тренутно је ангажован у својству ментора на изради две докторске дисертације. Од 2017. године уређује институтски научни часопис Лековите сировине. Активно учествује у попуњавању и одржавању колекције у Ботаничкој башти лековитог биља „Академик др Јован Туцаков“ у Ваљеву. Рецензент је већег броја међународних часописа и члан друштва за лековито биље источне и југоисточне Европе (AMAPSEEC).

Уже области научноистраживачког рада су му истраживање могућности гајења и побољшање постојећих технологија гајења лековитог биља, интродукција алохтоних лековитих биљних врста, хемотаксономска варијабилност популација лековитог биља, конзервација угрожених биљних врста и анализа хемијског састава етарских уља гасном хроматографијом.

Говори енглески језик.