Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структуре и активности"

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2019

МНТР
Инст.за општу и физ.хемију Београд
ИПЛБ Београд
ИХТМ Београд
Факултет ветерин. медицине Београд
Хемијски факултет Београд