Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

„Самоникло и гајено биље биозона Србије у погледу одрживог развоја планинских крајева – I део“

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2008 - 2011

„Самоникло и гајено биље биозона Србије у погледу одрживог развоја планинских крајева – I део“, Програм: Технолошки развој, Пројекат ТР 20108, Министарство науке и технологије Републике Србије (2008-2011)