Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Protection observatory for regional area of medicinal plants as lively cross-border infrastructure of sustainable tourism (PORALIST)

Тип пројекта: Међународни

Година реализације пројекта: 2019 - 2019

Cross-border Programme Serbia – Montenegro under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II), Protection observatory for regional area of medicinal plants as lively cross-border infrastructure of sustainable tourism (PORALIST), (2019)

Регионална развојна агенција „Златибор“,

Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић”, Београд;

NGO Multimedijal Montenegro.