Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

ТАТЈАНА СТЕВИЋ

Име и презиме: ТАТЈАНА СТЕВИЋ

Сектор: Лабораторија за микробиолошку контролу

Позиција: Шеф микробиолошке лабораторије

Научно звање: Виши научни сарадник

Имејл:  tstevic@mocbilja.rs

Информације

Рођена је 12. фебруара 1970. године у Београду. Доктор је биолошких наука, смер микробиологија. Тема докторске дисертације је: „Компаративна анализа агенаса за биолошку контролу патогених гљива изолованих са лековитих биљака“. Завршила је и специјализацију из биологије микроорганизама. Раније је радила у Сектору науке, на позицији истраживач-приправник.

У Институту се запослила 15. априла 2003. године, а од 20. фебруара 2006. године обавља дужност шефа лабораторије за микробиолошку контролу. Основни задаци су јој да руководи, координира и организује рад лабораторије, ради лабораторијске анализе, израђује планове микробиолошке и фитосанитарне контроле, издаје и уноси резултате анализа, предлаже корективне мере из домена микробиолошке и фитосанитарне контроле.

Учествује у раду тимова за развој нових производа, ради на пројектима, темама и задацима у оквиру институтских и екстерних пројектних активности. Објавила је преко 20 научних радова.

Говори енглески, руски и шпански језик.