Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

„Conservation and Sustainable Eksploitation of indigenous Medicinal and Aromatic plants traditionally used in the SEE, WB countries. A model approach for Sideritis spp. (Mountain tea) – MOUNTEA-CONSE (2010 – 2013)

Тип пројекта: Међународни

Година реализације пројекта: 2010 - 2013

Пројекат: SEEERA.PLUS 135 „Conservation and Sustainable Eksploitation of indigenous Medicinal and
Aromatic plants traditionally used in the SEE, WB countries. A model approach for Sideritis spp.
(Mountain tea) – MOUNTEA-CONSE (2010 – 2013)

National Agricultural Research Foundation, Грчка;

Универзитет Свети Ћирило и Методије,
Фармацеутски факултет, Македонија;

Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић”, Београд;

University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Хрватска;

Food allergens laboratory, Грчка.