Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

„Хемијска, биохемијска и микробиолошка карактеризација Vaccinium myrtillus ради примене у производњи функционалне хране и дермокозметичких производа“

Тип пројекта: Међународни

Година реализације пројекта: 2016 - 2017

Билатерала са Црном Гором: „Хемијска, биохемијска и микробиолошка карактеризација Vaccinium myrtillus ради примене у производњи функционалне хране и дермокозметичких производа“ (2016 – 2017)

Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић”, Београд;

Медицински факултет, Ниш;

ТМФ, Црна Гора;

Хемијски факултет, Београд.