Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

ВАЊА ТАДИЋ

Име и презиме: ВАЊА ТАДИЋ

Сектор: ОФИР - Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Позиција: Сектор науке, Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Научно звање: Научни саветник

Имејл:  vtadic@mocbilja.rs

Информације

Вања Тадић (рођ. Булатовић) рођена је 14. јула 1966. године у Бијелом Пољу. Основну и средњу школу похађала је у родном граду. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду уписала је 1985/86. године и дипломирала 1990. године просечном оценом 9,82, као студент генерације. У току студија добијала је стипендију Фондације за младе таленте. Постдипломске студије из фармакогнозије на Фармацеутском факултету у Београду уписала је 1990. године а окончала их је 1994. године одбранивши магистарски рад „Флавоноиди бреберине, Anemone nemorosa L., Ranunculaceae“. Звање доктора наука стекла је одбраном дисертације „Упоредно испитивање хемијског састава биљних врста Anthemis carpatica и Anthemis montana“ 1998. године на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

Од 1995. године ради у Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, у Одсеку за фармацеутска истраживања и развој. Боравила је две године на Мејо клиници (Рочестер, Минесота, САД), у лабораторији за биохемију и молекуларну биологију, где је радила на изолацији и карактеризацији функционалних протеина бактерије Mycobacterium tuberculosis. У звање научни сарадник изабрана је 1998. године, а у звање виши научни сарадник 2003. године. Године 2008. стекла је звање научног саветника.

Учествовала је на 13 пројеката ресорног министарства и била руководилац једног пројекта који је као резултат имао три патента награђена златном медаљом са ликом Николе Тесле, златном медаљом и дипломом за најбољу иновацију Светске организације за интелектуалну својину WИПО, као и златном медаљом и специјалном наградом на светском сајму XIV Moscow International Salon of Inventions and Innovation technologies „Archimedes – 2011“. Била је учесник међународног ЕУРЕКА пројекта Е!9906-COMPLANT, пројекта „Студије механизма резистенције Mycobacterium tuberculosis на изонијазид условљене мутацијом С315Т у ензиму каталаза/пероксидаза (KatG)“, NIH grant AI47142, као и билатералних пројеката. Учествује у развојним истраживањима Института у циљу дизајнирања нових фитопрепарата за тржиште. Има преко 100 објављених научних радова и шест реализованих патената. Индекс цитираности (х-индекс) износи 15, према Скопус индексној бази. Рецензент је бројних међународниx и домаћих часописа. У изради већег броја докторских дисертација учествовала је као ментор или члан комисије. Члан је друштва Society for Medicinal Plants Research (GA), Немачка, и Фармацеутског друштва Србије.

Уже области научноистраживачког рада обухватају хемијску карактеризацију самониклог лековитог и ароматичног биља, изолацију и одређивање структуре секундарних метаболита биљака, развијање аналитичких метода за квалитативну и квантитативну анализу активних компонената биљних екстраката богатих биолошки активним супстанцама, добијених различитим методама (екстракција наткритичним угљен(IV)-оксидом једна од метода), фармакогнозијско проучавање лековитих биљака у Србији и Црној Гори, успостављање метода за стандардизацију и обезбеђивање квалитета тинктура, течних и сувих екстраката, медицинских кремова и гелова, и других фармацеутских облика. Говори и пише енглески језик, а служи се француским.