Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким сметњама.

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2019

Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким сметњама. Пројекат ТР31029. Министарство науке и технолошког развоја Р. Србије

  • Радосав Јевђовић

МНТР
ИПЛБ Београд
Медицински факултет Нови Сад
Пољоприв. факултет Београд
Фармацеутски факул. Београд