Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

"Заштита прородних ресурса и ефикаснија употреба угрожених функционалних биљака пореклом из Кине и Србије"

Тип пројекта: Међународни

Година реализације пројекта: 2021 - 2024

Истраживачко развојни пројекат: "Заштита прородних ресурса и ефикаснија употреба угрожених функционалних биљака пореклом из Кине и Србије" који се реализује у сарадњи са Институтом за поврће и цвеће Кинеске Акадиемије пољопривредних наука из Пекинга, финансиран од стране МПНТР и МОСТ (2021-2023)

Институт за поврће и цвеће Кинеске Акадиемије пољопривредних наука из Пекинга;

Институт "Јосиф Панчић", Београд;

МПНТР и МОСТ