Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијално нових биофунгицида

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2019

МНТР
Биолошки факултет Београд
ИБИСС Београд
ИПЛБ Београд
ПМФ Крагујевац
Стоматолошки факултет Београд