Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

„Могућности интегралне производње ЛАБ на подручју П. П. „Стара Планина“ и других руралних, брдско-планинских биозона Србије у циљу диверзификације производње на сеоском газдинству“

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2010 - 2011

Пројекат Министарства пољопривреде, шумарста и водопривреде Републике Србије (2010-2011)
Пројекат: СТАР ААП047 „Могућности интегралне производње ЛАБ на подручју П. П. „Стара Планина“ и других руралних, брдско-планинских биозона Србије у циљу диверзификације производње на сеоском газдинству“
Организације: Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић”, Београд; Тимијан плус”, Неготин;
Руководилац: Мирослав Костић
Учесници из Института: Мирослав Костић, Татјана Марковић, Радосав Јевђовић и Горан Тодоровић.

Мирослав Костић,

Радосав Јевђовић,

Горан Тодоровић.

Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић”, Београд;

Тимијан плус”, Неготин;