Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Svoju izvornu delatnost Institut sprovodi kroz naučnoistraživački rad u oblasti farmacije i agronomije u lekovitom bilju, ali jednako važni su i proizvodni proces i komercijalna aktivnost. 

Na izučavanju lekovitog bilja danas u Institutu  radi 20 doktora nauka i veći broj istraživača mlađih kategorija koji proučavaju farmaceutski, agronomski, hemijski i biološki aspekt lekovitog i aromatičnog bilja prvenstveno sa naših prostora. Naučnoistraživačka delatnost u Institutu obavlja se kroz naučnoistraživačke  projekte i to nacionalne, međunarodne i interne. 

Naučnoistraživački rad u oblasti farmacije obuhvata istraživanje kvaliteta i resursa samoniklog bilja kao i očuvanje nasleđa kroz etnobotaničke i etnomedicinske studije. Pored toga, vrše se i hemijske analize biljaka i njihovih ekstrakata upotrebom savremenih analitičkih metoda i opreme, kao i ispitivanje biološke aktivnosti u cilju potvrde delovanja za biljke koje se koriste u tradicionalnoj fitoterapiji, ali i u cilju iznalaženja potencijalnih novih lekovitih biljnih sirovina. Istraživanja iz oblasti farmaceutske tehnologije obuhvataju odabir optimalnih galenskih formi i pomoćnih materija za inkorporiranje aktivnih sastojaka radi postizanja najboljeg kvaliteta, efkasnosti i stabilnosti proizvoda. Saznanja stečena ovim istraživanjima predstavljaju osnov za razvoj novih proizvoda Instituta, čime se proširuje proizvodni asortiman, pospešuje konkurentnost na tržištu i širokoj javnosti i potrošačima čini dostupnim lekovito bilje uz primenu najnovijih znanja iz oblasti savremene fitoterapije. 

Kroz brojne eksterne i interne projekte u oblasti agronomskih istraživanja ispituju se mogućnosti unapređenja tehnologije gajenja lekovitih biljnih vrsta koje se tradicionalno proizvode u Srbiji. Selekcijskim radom istraživača stvaraju se sorte (populacije) lekovitih biljnih vrsta koje se održavaju i čije seme se umnožava u Institutu, a gaje se širom Srbije i izvan nje. Pored toga, uspostavlja se i tehnologija gajenja biljnih vrsta čije gajenje do sada nije bilo poznato. Pored uvođenja u proizvodnju novih vrsta, istraživači agronomi se danas bave proučavanjem efikasnosti savremenih metoda agrotehnike u gajenju lekovitog bilja, naročito u kontroli korova,  kao i metodama i tehnikama koje se mogu primenjivati u organskom modelu gajenja koje se sprovodi bez primene pesticida i sintetskih mineralnih đubriva.

Šira javnost već decenijama prepoznaje Institut po njegovoj proizvodnoj i tržišnoj aktivnosti. U sektoru proizvodnje odvijaju se biljna proizvodnja, sušenje i primarna prerada biljnih sirovina i proizvodnja etarskih ulja, čime se obezbeđuju sirovine za sopstvenu farmaceutsku proizvodnju biljnih preparata.

Na parcelama Instituta, po pravilima dobre agronomske prakse, gaje se kamilica, pitoma nana, matičnjak, morač, bokvica, lan i druge. Neke biljne vrste koje zahtevaju drugačije zemljišne uslove gajenja, ili se zbog drugih razloga ne mogu u dovoljnoj količini obezbediti sopstvenom proizvodnjom obezbeđuju se i putem kooperantske proizvodnje sa iskusnim uzgajivačima iz različitih delova Srbije. Pored gajenja, značajan broj lekovitih biljaka obezbeđuje se iz spontane flore, a otkupljuje se od sakupljača iz Srbije i iz regiona. 

Proizvodi Instituta, bazirani na oko 120 lekovitih biljnih vrsta,  sadrže  isključivo sirovine poznatog porekla i proizvode se pod nadzorom stručnjaka, farmaceuta. Farmaceutska proizvodnja obavlja se po principima savremene farmaceutske tehnologije, uz uvažavanje aktuelne zakonske regulative u Srbiji. Proizvodnja je organizovana po zahtevima standarda kvaliteta ISO 9001:2015 i HACCP sistema i obezbeđuje sve uslove za proizvodnju bezbednih, efikasnih i kvalitetnih proizvoda.

Proizvodni asortiman Instituta obuhvata sledeće grupe proizvoda:

  • Biljni čajevi (jednokomponentni čajevi, mešavine biljnog čaja i filter čajevi)
  • Biljne kapi (tinkture i ekstrakti)
  • Dodaci ishrani 
  • Proizvodi na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda
  • Polučvrsti farmaceutski preparati za primenu na koži 
  • Kozmetički proizvodi

 

Plasman institutskih proizvoda vrši se putem prodajе veledrogerijama u zemlji i inostranstvu i putem sopstvenih biljnih apoteka. Pored ovih, on-line prodaja predstavlja treći značajni kanal prodaje. Domaće tržište trenutno čini 80% ukupnog prometa, od čega se približno 10% realizuje u sopstvenim apotekama, a ostatak se može naći u svim bolje snabdevenim apotekama širom zemlje. Izvozi se oko 20% ukupne prodaje i to dominantno u zemlje regiona (BiH, CG, Makedoniju), ali postoje i isporuke za SAD, Australiju i druge zemlje. Institut iz godine u godinu beleži rast prodaje i povećanje udela na tržištu. 

Na promociji institutskih proizvoda, kreaciji propagandnog materijala, prospekata, reklama, radio i TV spotova, organizovanju prigodnih događaja i manifestacija i drugim vidovima komunikacije sa širom i uže stručnom javnošću radi tim stručnjaka (farmaceuta i doktora medicine) iz marketinga. 

Putem svojih biljnih apoteka, jedne u Beogradu, koja je počela sa radom pre više od 50 godina i bila prva biljna apoteka u gradu i druge u Pančevu, vrši se direktna prodaja institutskih proizvoda pacijentima. Pored prodaje, u našim apotekama je uspostavljeno savetovalište gde zainteresovani korisnici biljne terapije mogu od naših stručnjaka, a na bazi donesene medicinske dokumentacije, dobiti kompetentnu preporuku za optimalnu fitoterapiju. Savetovalište ima za cilj edukaciju pacijenata kako o racionalnoj upotrebi lekovitog bilja i preparata na bazi bilja, tako i o usvajanju zdravih stilova života. 

Institut ima 154 zaposlena. Saradnja svih sektora, korektni odnosi sa poslovnim partnerima, primena vrhunskih naučnih saznanja i veština u postizanju visokog kvaliteta proizvoda i usluga, osnova su razvoja Instituta i glavni elementi na kojima on zasniva svoj poslovni uspeh. Znanja, veštine, sposobnosti i veliko iskustvo u radu, decenijama su ugrađivani u proizvode Instituta koji su danas sinonim za kvalitetan, efikasan i bezbedan biljni proizvod. 

Vizija Instituta se temelji na postulatima iz perioda njegovog formiranja i stasavanja, kada je koncipiran kao jedinstvena naučno-proizvodna celina, a poslovne aktivnosti usmerava ka unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga i zadovoljstvu krajnjih korisnika.

Misija Instituta je da proširivanjem svojih aktivnosti nastavi da dostiže zahteve kvaliteta, korisnika i poslovnih partnera kao i da utiče na podizanje svesti stanovništva o realnim mogućnostima i ograničenjima primene biljnih preparata u očuvanju zdravlja. Dugoročnom orijentacijom na etičnost, izvrsnost i uspešnost, Institut nastoji da održi prepoznatljiv brend svojih proizvoda u zemlji i okruženju i nastavi da izgrađuje poslovnu kulturu u duhu odgovornosti prema zajednici u kojoj posluje.