Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2011 - 2019

MNTR


IPLB Beograd
IMI Beograd
IHTM Beograd
Medicinski fakultet Niš
Poljop.fakultet Beograd
Hemijski fakultet Beograd