Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

DEJAN PLJEVLJAKUŠIĆ

Ime i prezime: DEJAN PLJEVLJAKUŠIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Email:  dpljevljakusic@mocbilja.rs

Informacije

Rođen je 1975. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1996. godine na Odseku za ratarstvo, gde je diplomirao 2002. godine. U toku studija obavio je dva studijska boravka u inostranstvu (Engleska, Mađarska). Doktorske studije upisao je 2006. godine na studijskom programu Ekologija i agrotehnika lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Disertaciju pod naslovom „Uticaj uslova gajenja na morfološke i hemijske osobine i biološke efekte ekstrakata Arnica montana L.“ odbranio je aprila 2013. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

Od 2003. godine je zaposlen u Odseku za poljoprivredna istraživanja i razvoj Instituta, i to do 2014. godine kao istraživač-saradnik, a potom kao naučni saradnik. Kao koautor napisao je više naučnih radova od kojih je 25 publikovano u međunarodnim časopisima. Indeks citiranosti (h-indeks) prema Scopus indeksnoj bazi je sedam. Učestvovao je u realizaciji većeg broja naučnih projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rukovodio je projektom bilateralne saradnje sa Slovenijom (2014–2016). Trenutno je angažovan u svojstvu mentora na izradi dve doktorske disertacije. Od 2017. godine uređuje institutski naučni časopis Lekovite sirovine. Aktivno učestvuje u popunjavanju i održavanju kolekcije u Botaničkoj bašti lekovitog bilja „Akademik dr Jovan Tucakov“ u Valjevu. Recenzent je većeg broja međunarodnih časopisa i član društva za lekovito bilje istočne i jugoistočne Evrope (AMAPSEEC).

Uže oblasti naučnoistraživačkog rada su mu istraživanje mogućnosti gajenja i poboljšanje postojećih tehnologija gajenja lekovitog bilja, introdukcija alohtonih lekovitih biljnih vrsta, hemotaksonomska varijabilnost populacija lekovitog bilja, konzervacija ugroženih biljnih vrsta i analiza hemijskog sastava etarskih ulja gasnom hromatografijom.

Govori engleski jezik.