Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Savremeni pristut razvoja ovako komplesne organizacije ukazao je potrebu uvođenja sistema kvaliteta i upravljanje tim kvalitetom. Sistem menadžmenta kvalitetom u INSTITUTU uvodi novi poslovni koncept koji obuhvata kvalitet proizvoda i usluga kao i kvalitetno odvijanje svih poslovnih procesa, iz čega proizilazi kao neminovnost, viši kvalitet proizvoda i usluga.

Pojam kvaliteta u uvedenom QMS ima šire značenje. Usvojenim konceptom utvrđuju se: hijerarhija, upravljanje, nadležnost, ovlašćenja i odgovornost, organizacija rada, tok dokumentacije i redosled aktivnosti kojim će se obezbediti razvoj QMS.

Naučni radnici i stručni saradnici INSTITUTA već više godina su uključeni u naučne, strateške i inovacione projekte nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Takođe su učesnici u međunarodnim projektima.

U opremljenim laboratorijama INSTITUTA aparatima (GC-FID, GC-MSD, HPLC) vrši se, pored naučnih istraživanja i ispitivanje biljnih sirovina i proizvoda na bazi lekovitog bilja.