Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Kolekcija lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

 

     Institut u svom vlasništvu poseduje kolekciju lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja koja se nalazi u Sektoru proizvodnja u Pančevu. U njoj se, još od davne 1956. godine kada je zasnovana, čuva i održava veliki broj različitih populacija, domaćih i inostranih sorti. Danas ona broji preko stotinu lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka.

Slika. Edukativna studentska poseta kolekciji lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka u Pančevu.

     Kolekcija bilja predstavlja jedan od načina očuvanja genetičkih resursa lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja izvan prirodnog staništa (eks situ konzervacija). Najveći broj vrsta koji se u institutskoj kolekciji u Pančevu čuva ima deponovane uzorke u institutskom Herbarijumu (Voucher collection IMPR Herbarium). Njen praktičan značaj ogleda se u edukaciji i promociji gajenja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja koji se pruža različitim subjektima društva.

     Jedna od tradicionalnih aktivnosti vezano za Kolekciju su edukativne posete od strane studenata farmaceutskih, medicinskih i poljoprivrednih fakulteta iz zemlje, a koje se tradicionalno odvijaju tokom maja meseca, kada je u Institutu ujedno i kampanja berbe kamilice, pa studenti zaista imaju puno toga za videti.

Slika. Poseta Kolekciji bilja u Institutu, učesnika Naučno-stručnog skupa „Otvoreni dani biodiverziteta“.

     U saradnji sa različitim privrednim subjektima iz zemlje, istraživači OPIR-a su se u protekloj deceniji angažovali oko in situ kolekcionisanja lekovitih, aromatičnih i začinskih biljnih vrsta na različitim geografskim lokacijama u Srbiji.

     Značaj kolekcija za naučno-istraživački rad agronoma Instituta ogleda se i u postavci različitih naučno-istraživačkih ogleda vezano za čuvanje i održavanje unetih biljaka i unošenje novih vrsta koje su najčešće obuhvaćene naučnim i drugim projektima koje finansiraju nadležna Ministarstva Republike Srbije.

 

 Josif Pancic

Slika.Kolekcija lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka u Pančevu.