Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

PANDA konferencija

PANDA konferencija

 

Od 24. do 25. maja 2023. godine održan je Program obuke i godišnja konferencija Pan-balkanskog saveza za prirodne proizvode i otkrivanje novih lekova (Pan-balkan alliance of natural products and drug discovery associations - PANDA) u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Nacionalni institut Republike Srbije (IBISS), Univerzitet u Beogradu, Srbija.

Domaćini konferencije su bili PANDA sekretarijat Šangaj i PANDA Sekretarijat Srbija.

Predavanja su održali profesori sa Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM), Chinese Academy of Sciences na neke od sledećih tema:

  • Istraživanje novih metoda i tehnologija za ekstrakciju, razdvajanje i strukturnu identifikaciju prirodnih proizvoda i novih metoda za sintezu i procese u medicinskoj hemiji
  • Procena efikasnosti lekova i istraživanje mehanizama delovanja, pretklinička istraživanja novih kandidata za lek
  • Istraživanje metabolizma, farmakokinetike i formulacije lekova
  • Iskustva u vezi transfera tehnologije

Niz predavanja su održali i ugledni istraživači i profesori iz Srbije.

Konferenciji su prisustvovali istraživači Sektora nauke, Instituta za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić”: dr Katarina Šavikin, dr Jelena Živković, Dr Tatjana Marković, Petar Batinić, doktorand i Natalija Čutović, doktorand.