Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Edukativna radionica

Završni skup projekta i edukativna radionica

U suorganizaciji sa udruženjem za lekovito bilje ,,Bilja Bavanište'', u prostorijama Doma kulture u Bavaništu je održana 30. 9. 2022. god edukativna radionica na kojoj su podeljene brošure i studija, i održana predavanja od strane istraživača iz Odseka za agronomska istraživanja i razvoj Instituta „dr J. Pančić“:

  • Ključna ograničenja u proizvodnji lekovitog bilja i mogućnosti njihovog prevazilaženja - dr Radanović Dragoja, naučni savetnik
  • Zaštita bilja u organskoj poljoprivredi - dr Prijić Željana, naučni saradnik
  • Ekonomska opravdanost upotrebe agrotekstila u proizvodnji matičnjaka - mr Gordanić Stefan, istraživač saradnik.

 

Radionicu su moderirali i učestvovali u diskusiji sa polaznicima, dr Milan Lukuć, viši naučni saradnik i direktor Instituta i dr Tatjana Marković, naučni savetnik i rukovodilac projekta finansiranog iz podsticaja Ministarstva Poljoprivrede, u okviru koga je radionica organizovana, a koji nosi naziv „Razvoj tehničko-tehnoloških modela proizvodnje i primarne prerade lekovitog i aromatičnog bilja u ruralnim krajevima Srbije, u cilju produktivnog zapošljavanja stanovništva“.