Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

M82 - Tehnička rešenja

  1. Naziv: Rhodiola plussnaga iz prirode kapsule

Naziv projekta: Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil,

Evidencioni broj: III 46013

Za koga je rešenje rađeno: Eko Agrar Solutions d.o.o., Beograd

Godina: 2017

Autori: Katarina Šavikin, Gordana Zdunić, Jelena Živković, Dubravka Bigović, Nebojša Menković, Nada Ćujić, Nataša Karavla

 

 

M84 - Tehničko rešenje

 

  1. Naziv: Poboljšana tehnologija zasnivanja i nege plantaže aronije (Aronia melanocarpa [Michx.] Elliott) u organskom modelu kultivacije u nizijskom regionu Srbije.

Naziv projekta: Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil,

Evidencioni broj: III 46013

Za koga je rešenje rađeno: CONIMEX Trade d.o.o.

Godina: 2017Autori: Pljevljakušić Dejan, Đorđević Boban, Šavikin Katarina, Zdunić Gordana, Janković Teodora, Ćujić Nada

 

M87 - Patentna prijava

Vanja Tadić, Irena Žižović, Jasna Ivanović, Stoja Milovanović, Jelena Pajnik, Postupak za dobijanje proizvoda sa stabilnim sadržajem partenolida (Preparation od products with stable parthenolide content), 26. 09. 2017. Br. patentne prijave P-2017/0960

Institut Josif Pančić

Imate pitanje?

Postavite pitanje putem forme na kontakt strani.

Kontakt