Zatvori
 • Institut “Dr Josif Pančić“ |
 • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

 • 011/3031-650

M80 /84 Tehnička i razvojna rešenja

 

 1. Tatjana Marković, Dragoja Radanović, Dejan Pljevljakušić, Mihailo Ristić (2010): „Tehnologija proizvodnje lekovite biljne sirovine – cveta brđanke (Arnica montana L.) u planinskom regionu Srbije, za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, Rezultat projekta: TR TR20108A.

 2. Dragoja Radanović, Tatjane Marković, Teodore Janković, Nebojše Menković (2010): „Tehnologija proizvodnje lekovite biljne sirovine – korena žute lincure (Gentiana lutea L.) u planinskom regionu Srbije, za primenu u famaceutskoj i prehrambenoj industriji “, Rezultat projekta: TR20108A.

 3. Dražić Slobodan, Glamočlija Đorđe, Jevđović Radosav, Živanović Tomislav (2010): „Modeliranje proizvodnje rasada belog sleza“, Rezultat projekta: TP 20113.

 4. Dražić Slobodan, Glamočlija Đorđe, Jevđović Radosav, Filipović Vladimir, Pavlović Snežana (2010): „Tehnika direktne setve-doprinos konceptu održivog razvoja tehnologije gajenja belog sleza“ Rezultat projekta: TP 20113.

 5. Kostić Miroslav, Jevđović Radosav, Todorović Goran, Stanković Slađan, Dražić Slobodan (2010): „Bitno poboljšan prinos i kvalitet korena belog sleza (Althaea officinalis L.) primenom integralnih mera“, Rezultat projekta: TP 20113.

 6. Jevđović Radosav, Dražić Slobodan, Kostić Miroslav, Todorović Goran (2010): „Tehničko-tehnološke osnove sušenja korena belog sleza“ , Rezultat projekta: TP 20113.

 7. Lekić Slavoljub, Jevđović Radosav, Dražić Slobodan (2010): „Modeliranje optimalnog kvaliteta semena belog sleza za setvu“, Rezultat projekta: TP 20113.

 8. Pavlović Snežana, Jošić Dragana, Starović Mira, Dražić Slobodan (2010): „Primena autohtonog soja Bacillus sp. Q3 na seme belog sleza: povećanje klijavosti i supresija infekcije fitopatogenom gljivom Alternaria alternata.“, Rezultat projekta: TP 20113.

 9. Dražić Slobodan, Rajić Milorad, Stojaković Željko (2010): Piliranje (peletiranje) semena belog sleza. Rezultat projekta: TR 20113.

 10. Dražić Slobodan, Prodanović Slaven, Živanović Tomislav, Filipović Vladimir, Jevđović Radosav (2010): Novi klonovi belog sleza. Rezultat projekta: TR 20113.

 11. Helena Majstorović, Dražić Slobodan, Dragana Krivokuća-Đokić, Popov Violeta (2010): Definisanje analitičkih metoda i parametara za određivanje kvalieteta korena belog sleza. Rezultat projekta: TR 20113.

 12. Arsić Ivana, Helena Majtorović, Dražić Slobodan (2010): Optimizacija tehnoloških parametara procesa ekstrakcije-maceracije na laboratorijskom nivou. Rezultat projekta: TR 20113.

 13. Arsić Ivana, Helena Majstorović, Dražić Slobodan (2010): Optimizacija tehnoloških parametara procesa ekstrakcije-maceracije na poluindustrijskom nivou. Rezultat projekta: TR 20113.

 14. Tadić Vanja, Arsić Ivana, Đorđević Sofija, Runjaić-Antić Dušanka: Tehnološki postupak dobijanja fitopreparata na bazi mineralnog blata i lekovitog bilja za primenu kod različitih kožnih oboljenja. Rezultat projekta TR-20137.

15. Tadić Vanja, Arsić Ivana, Đorđević Sofija, Runjaić-Antić Dušanka: Tehnološki postupak

dobijanja fitopreparata na bazi mineralnog blata i lekovitog bilja za primenu kod poremećene

periferne cirkulacije i problema vena. Rezultat projekta TR-20137.

 1. Tadić Vanja, Arsić Ivana, Đorđević Sofija, Runjaić-Antić Dušanka: Tehnološki postupak

dobijanja fitopreparata na bazi mineralnog blata i lekovitog bilja za primenu kod reumatskih

tegoba i povreda koštano-zglobnog sistema. Rezultat projekta TR-20137.

 1. Tadić Vanja, Arsić Ivana, Đorđević Sofija, Runjaić-Antić Dušanka: Rešenje formulacije i

postupka izrade nosača lekovitih biljnih sirovina i lek. Blata. Rezultat projekta TR-20137.

 1. Tadić Vanja, Arsić Ivana, Đorđević Sofija, Runjaić-Antić Dušanka: Tehnološki postupak

dobijanja biljne komponente pogodne za inkorpor u peloid. Rezultat projekta TR-20137.

 1. Tadić Vanja, Marković Goran, Đorđević Sofija, Arsić Ivana, Runjaić-Antić Dušanka: HPLC određivanje flavonoida i fenolkarbonskih kis. u materijalu biljnog porekla sakupljenog na

području Banje Vrujci i Divčibara. Rezultat projekta TR-20137.

Institut Josif Pančić

Imate pitanje?

Postavite pitanje putem forme na kontakt strani.

Kontakt