Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija: Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih  istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO.
dec.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija: Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dana 25. decembra 2022. godine raspisalo je Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih  istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO. Text poziva i prijave mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva www.nitra.gov.rs na adresi:

https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php

 

Objavljeno istraživanje o primeni komposta nastalog iz prerade lekovitog bilja
dec.

Objavljeno istraživanje o primeni komposta nastalog iz prerade lekovitog bilja

Kvalitet i primena komposta nastalog iz proizvodnje i prerade lekovitog bilja u Institutu za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić" prikazani su u radu pod naslovom : "Productivity and flower quality of different pot marigold (Calendula officinalis L.) varieties on the compost produced from medicinal plant waste "

Specijalno priznanje
dec.

Specijalno priznanje

Natalija Čutović je na Svečanoj skupštini Srpskog hemijskog društva, 7. decembra 2022. godine, bila nagrađena Specijalnim priznanjem za 2021. godinu za izuzetan uspeh u toku studija na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svečana skupština Srpskog hemijskog društva održana je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU).

Erazmus Plus
nov.

Erazmus Plus

Dr Vladimir Filipović, agronom iz Odseka za poljoprivredna istraživanja i razvoj, učesnik je medjunarodnog projekta Erazmus Plus pod nazivom: "Obrazovanje iz oblasti urbane poljoprivrede za održivu budućnost" (" Urban Farming Education for Sustainable Future ")

Konferencija o lekovitim i aromatičnim biljkama zemalja jugoistočne Evrope (CMAPSEEC)
nov.

Konferencija o lekovitim i aromatičnim biljkama zemalja jugoistočne Evrope (CMAPSEEC)

Konferencija o lekovitim i aromatičnim biljkama zemalja jugoistočne Evrope (CMAPSEEC) održana je od 6. do 10. oktobra 2022. godine u Ohridu, Republika Severna Makedonija. Događaj su zajednički organizovali Makedonsko farmaceutsko udruženje i Farmaceutski fakultet, Univerzitet Sv. Ćirila i Metodija - Skoplje u saradnji sa Udruženjem za lekovito i aromatično bilje zemalja jugoistočne Evrope (AMAPSEEC). Konferencija je omogućila hibridno, lično/on line, učešće za oralna izlaganja.