Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

ВЛАДИМИР ФИЛИПОВИЋ

Име и презиме: ВЛАДИМИР ФИЛИПОВИЋ

Сектор: ОПИР - Одсек за пољопривредна истраживања и развој

Позиција: Сектор науке, Одсек за пољопривредна истраживања и развој

Научно звање: Научни саветник

Имејл:  vfilipovic@mocbilja.rs

Информације

Рођен је 31. марта 1974. године у Панчеву. Након средње Електротехничке школе, уписао је Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Смер ратарство који завршава 1999. године. Исте године уписао је последипломске студије на групи Екологија и агротехника индустријског биља, а 2003. године је одбранио магистарску тезу под насловом: „Утицај начина заснивања усева на морфолошке особине, принос и квалитет корена белог слеза (Althaea officinalis L.)“ и тиме стекао титулу магистар биотехничких наука за област агрономије. Докторску дисертацију под насловом: „Утицај густине усева на растење, принос и квалитет корена различитих сорти шећерне репе“ одбранио је 2009. године на Пољопривредном факултету, чиме је стекао титулу доктор биотехничких наука за област ратарство.

 

У току каријере обављао је више послова на различитим позицијама: Савезни завод за статистику, филијала Панчево на позицији рачунарског оператера (током 2002), ХИП Азотара Панчево на позицији оператера у производњи минералних ђубрива (2002–2003), Пољопривредни факултет у Земуну на позицији ратарског технолога (2003–2004), ПДС Институт „Тамиш“ Панчево као истраживач-сарадник (2005–2012). У Институту је запослен од 2012. године. У звање научни сарадник изабран је 2013. године, а 2018. године у звање виши научни сарадник.

 

Поред научноистраживачке делатности, у Институту обавља и послове одржавања и контроле колекције биља, производње, прераде, паковања, декларисања и продаје семена лековитог, ароматичног и зачинског биља, те прераде биолошког отпада насталог њиховом прерадом. У укупном научноистраживачком раду објавио је преко 320 научних радова и саопштења из области екологије и агротехнике индустријског, лековитог, повртарског биља и органске производње. Аутор је и коаутор седам техничких и развојних решења и монографија: „Алтернативне ратарске биљке у конвенционалном и органском систему гајења“ и „Ефикасност органске производње : малина, вишња и паприка“. Члан је УО Националног удружења за развој органске производње „Сербиа Органика“ (од 2013), потпредседник УО (од 2017) и један је од уредника првог електронског часописа за органску производњу у Србији „Органиц неwс“. Члан је УО Друштва селекционера и семенара Републике Србије (од 2012) и потпредседник УО Друштва селекционера и семенара Републике Србије (од 2015 до 2018). У периоду од 2014. до 2016., био је члан Уређивачког одбора институтског часописа Лековите сировине. Од 2015. године је члан Уређивачког одбора часописа Селекција и семенарство – Plant breeding and seed production.

 

Од 2011. године ангажован је као технички оцењивач за оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која спроводе сертификацију производа, процеса и услуга према стандарду СРПС ЕН ИСО/ ИЕЦ 17065:2016 за Акредитационо тело Србије (АТС). Од 2014. године учесник је Радне групе Националног конвента о Европској унији у поглављима: 11. Пољопривреда и рурални развој, 12. Сигурност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика и 13. Рибарство. Члан је радне групе за израду закона о управљању биљним генетичким ресурсима од 2015. године. Од 2018. године члан је радне групе за израду и ажурирање Листе средстава за заштиту биља и Листе средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта која се могу користити у органској производњи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Члан је радне групе за припрему Плана за развој органске производње у Републици Србији за период од 2021-2026. године (ПРОП) Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Од 2019. године, члан је радне групе испред Србије, за лековито биље и овас у Европски програм сарадње за биљне и генетичке ресурсе (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR)). Од 14.07.2021. године члан Радне групе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о нацрту ИПАРД мере 4 - Агроеколошко-климатске мере и мера органске производње. Одржао је преко 360 предавања и радионица из области одрживог развоја, органске производње, гајења ратарских, лековитих и повртарских врста и објавио око 280 чланака у већем броју штампаних и електронских медија.

 

Служи се енглеским и руским језиком