Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

СОФИЈА ЂОРЂЕВИЋ

Име и презиме: СОФИЈА ЂОРЂЕВИЋ

Сектор: ОФИР - Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Позиција: Сектор науке, Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Научно звање: Научни саветник

Имејл:  sdjordjevic@mocbilja.rs

Информације

Рођена је 9. октобра 1959. године у Смедереву. У Београду је завршила средњу школу за фармацеутске техничаре при Медицинском образовном центру као ђак генерације, а потом је примарно високошколско образовање стекла на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду који је уписала 1978. године. Дипломирала је јануара месеца 1983. године.

Последипломске студије за магистеријум из фармакогнозије уписала је исте године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Магистеријум завршава одбраном тезе под насловом „Проучавање јапанског багрема (Sophora japonica L.), као извора за добијање рутина“ 1989. године. Докторску дисертацију „Фармакогнозијско проучавање Carlina acaulis ssp. caulescens и C. acanthifolia ssp. utzka (Аsteraceae)“, одбранила је априла месеца 2008. године, такође, на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. У периоду од 1983. до 1987. године радила је у Апотекарској установи Београд као дипломирани фармацеут. Три године је била управник апотеке при Дому здравља у Гроцкој. На Пољопривредном факултету у Београду у Земуну, на предмету Аналитичка хемија (Институт за прехрамбену технологију и биохемију) радила је од 1987. до 1990. године, најпре као асистент приправник, а затим као асистент.

Од 2000. године запослена је у Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ у Београду, у Лабораторији за фармацеутску контролу, а од 2002. године у Одсеку за фармацеутска истраживања и развој. У звање научни сарадник изабрана је 8. априла 2009. године, а у звање виши научни сарадник 24. јуна 2014. године. Резултате свог дугогодишњег научноистраживачког рада публиковала је у међународним и националним часописима и монографијама. Коефицијенат К (вредност научноистраживачких резултата рада) износи преко 300, има 14 признатих техничких решења и шест признатих патената.

Учествовала је на 13 пројеката ресорног министарства. Била је члан комисије за израду већег броја докторских дисертација, а рецензент је многих радова у међународним и домаћим часописима. Учествује у раду Секције за лековито биље у оквиру Савеза фармацеутских удружења Србије. Члан је друштва Society for Medicinal Plants Research (GА), Немачка, и Фармацеутског друштва Србије.

Уже области научноистраживачког рада су фармакогнозија (фармакогнозијска истраживања, хемија природних производа), формулација и развој нових фитопрепарата, фармацеутска технологија, формулација прехрамбених функционалних производа са лековитим биљкама. Говори руски и енглески језик.