Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Развој и примена нових и традиционалних технологију у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за домаће и светско тржиште – СТВОРИМО БОГАТСТВО ИЗ БОГАТСТВА СРБИЈЕ

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2019

Развој и примена нових и традиционалних технологију у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за домаће и светско тржиште –
СТВОРИМО БОГАТСТВО ИЗ БОГАТСТВА СРБИЈЕ. Програм: Интегрална истраживања, Пројекат ИИИ 46001, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије

МНТР
Економ.институт Београд
Економ.факултет Београд
Инст.за прехр.технол. Нови Сад
ИПЛБ Београд
Медиц. факултет  Нови Сад
Пољоп. факултет Београд
Пољоп. факултет Нови Сад
ПМФ Нови Сад
Технички факултет Чачак
ТМФ Београд
Факул.за инд.мен. Крушевац
Факул. техн.наука Нови Сад
Фармац. факултет Београд