Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Funkcionalni proizvodi na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim smetnjama.

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2011 - 2019

Funkcionalni proizvodi na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim smetnjama. Projekat TR31029. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije

  • Radosav Jevđović
  • Ivana Arsić
  • Dušanka Runjaić-Antić

MNTR
IPLB Beograd
Medicinski fakultet Novi Sad
Poljopriv. fakultet Beograd
Farmaceutski fakul. Beograd