Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

ZORANA MUTAVSKI

Ime i prezime: ZORANA MUTAVSKI

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Email:  zmutavski@mocbilja.rs

Informacije

Zorana Mutavski rođena je 25.11.1995. godine u Vršcu, Srbija, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije upisala je na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu školske 2014/2015 godine, a diplomirala u oktobru 2018. sa temom završnog rada: „Primena maltodekstrina u sušenju tečnog ekstrakta kore divljeg nara sušenjem sa raspršivanjem“. Master studije upisuje 2018. god. na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, smer Farmaceutsko inženjerstvo, a završava 2019. godine sa temom master rada: „Superkritična ekstrakcija timijana, majčine dušice i žalfije“. Doktorske studije upisala je 2019. godine na istom fakultetu, Katedra za biotehnologiju i farmaceustko inženjerstvo, smer Farmaceutsko inženjerstvo. Tokom školske 2020/2021 godine bila je saradnik u nastavi na predmetima Lekovite biljne sirovine, Tehnologija farmaceutskih proizvoda i Hemija i tehnologija dijetetskih suplemenata na istoj katedri.

Zorana je učestvovala na 14 međunarodnih naučno-stručnih skupova, takođe, autor je dva naučno-istraživačka rada. Bila je nosilac stipendije, koja je finansirana od strane European Cooperation in Science and Technology (COST), uz pomoć koje je 2021. godine bila na stručnom usavršavanju (Short Term Scientific Mission) na Institute of Experimental Biology and Technology – iBET (Portugal). Tokom 2021. godine učestvovala je u projektu Erasmus+ za mobilnost studenata tokom kog je tri meseca boravila na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. U periodu od 2020. do 2022. god. kao doktorand bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od maja 2022. god. zaposlena je kao istraživač pripravnik u Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj na Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.

Zoranin istraživački rad je fokusiran na ekstrakciju bioaktivnih jedinjenja prirodnog porekla, odnosno, razvoj, unapređenje i implementaciju zelenih tehnologija za ekstrakciju jedinjenja iz biljnog materijala i poljoprivredno-prehrambenog otpada sa fokusom na inovativne tehnologije (superkritična ekstrakcija ugljen-dioksidom, ekstrakcija subkritičnom vodom, ultrazvučna i mikrotalasna ekstrakcija) i tehnologije proizvodnje suvih ekstrakata (spray drying i liofilizacija).