Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

MILOŠ RAJKOVIĆ

Ime i prezime: MILOŠ RAJKOVIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Naučni saradnik u Odseku za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Biografija(CV): Preuzmite

Email:  mrajkovic@mocbilja.rs

Informacije

Dr Miloš Rajković je rođen u Subotici 4.8.1984. godine. Završio je osnovnu školu „Miroslav Antić“ na Paliću, a potom prirodni smer gimnazije „Svetozar Marković“ u Subotici. Osnovne studije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer zaštita bilja, upisao je 2003. godine i diplomirao 2007. godine. Master studije fitomedicine smer herbologija završio je 2009. godine. Doktorsku disertaciju „Suzbijanje korova primenom plamena u usevima kukuruza i soje“ odbranio je 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu radio je 2010-2023 godine kao istraživač na poslovima herbologije.  Pored fizičkog suzbijanja korova plamenom, bavio se ispitivanjem efikasnosti herbicida, uključujući registraciju herbicida, razvojne i demo oglede, oglede sa protektantima i regulatorima rasta biljaka, stvaranju hibrida tolerantnih na herbicide, testiranje linija kukuruza i suncokreta na herbicide i rezistentnost korova na herbicide. Sve u cilju iznalaženja optimalnih mera suzbijanja korova i bezbedne upotrebe herbicida, kako u konvencionalnoj tako i u organskoj proizvodnji. Bavi se i preciznom poljoprivredom u oblasti primene dronova u zaštiti bilja.

Obavljao je funkcije pomoćnika sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Pokrajinskoj Vladi, predsednika organizacionog odbora XI Kongresa o korovima i regulatorima rasta i predsednika UO Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede.  Član je Evropskog društva za suzbijanje korova, Herbološkog društva Srbije i Društva za zaštitu bilja Srbije. Specijalizacije je imao 2010. godine u Kini (Nanjing), 2018. godine u  Izraelu (Tel Aviv), 2019. godine u Turskoj (Antalija) i 2023. godine u Kini (Peking). Na Fakultetu ekološke poljoprivrede Edukons Univerziteta drži nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama. Učesnik je 7 Horizon, 3 međunarodna i 7 nacionalnih projekata, a objavio je 104 naučne publikacije.