Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

DUBRAVKA BIGOVIĆ

Ime i prezime: DUBRAVKA BIGOVIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Email:  dbigovic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 19. jula 1968. godine u Bačkoj Palanci. U Somboru je završila Srednju medicinsku školu „Dr Ružica Rip“, smer farmaceutski tehničar. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 1987. godine, a diplomirala 1992. godine, ostvarivši prosečnu ocenu 9,66 tokom studija.

Poslediplomske studije je upisala 1994. godine na istom fakultetu na Katedri za farmaceutsku tehnologiju. Na matičnom fakultetu je 2007. godine upisala doktorske studije na Katedri za Zaposleni u Sektoru proizvodnje pomoćnik direktora za proizvodnju farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju.

Doktorsku disertaciju odbranila je 28. septembra 2013. godine, pod nazivom „Karakterizacija suvih ekstrakata cvasti smilja Helichrysum plicatum DC. i ispitivanje njihove antioksidativne, citotoksične, spazmolitičke i antimikrobne aktivnosti“. Od 1992. do 1999. godine bila je zaposlena u ICN Galenici, u Centru za istraživanje i razvoj farmaceutskih tehnologija. U tom periodu je formulisala i uvela u redovnu proizvodnju osam lekova za upotrebu u veterini.

Od 1999. godine je zaposlena u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ i to na poslovima: rukovodilac primarne prerade bilja od 1999. do 2002, rukovodilac Odseka farmaceutske proizvodnje od 2002. do 2009. i pomoćnik direktora za proizvodnju od 2010. godine, na kojima i sada radi. Nosilac je jednog patenta, tri tehnička rešenja, 16 objavljenih radova u međunarodnim i domaćim časopisima.