Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

ANA ŽUGIĆ

Ime i prezime: ANA ŽUGIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Email:  azugic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 10. juna 1983. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala je školske 2002/03. godine. Prosečnom ocenom 9,23 završila je studije. Diplomirala je 11. jula 2008. ocenom 10 na diplomskom ispitu, odbranivši rad pod naslovom „Formulacija i ispitivanje fizičke stabilnosti emulzionih podloga sa alkilpoliglukozidnim emulgatorom-Montanov™82“. Doktorske akademske studije iz Farmaceutske tehnologije na istom fakultetu upisala je školske 2009/10. godine i završila ih u predviđenom roku prosečnom ocenom 9,46. Doktorsku disertaciju pod  nazivom „Ekstrakt talusa Usnea barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg., Parmeliaceae u emulzionim nosačima stabilizovanim biorazgradivim emulgatorima: preformulaciona i formulaciona istraživanja“ odbranila je 6. oktobra 2016. godine, čime je stekla naziv doktora medicinskih nauka – farmacija.

Od decembra 2008. godine zaposlena je u Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, a 2017. godine je izabrana u zvanje naučnog saradnika. Stipendiju Službe nemačke akademske razmene (DAAD) za tromesečni istraživački boravak u Nemačkoj dobila je 2012. godine. Saradnju sa Institutom za farmaceutsku tehnologiju „Eberhard-Karls“ univerziteta u Tibingenu, koju je tom prilikom ostvarila, nastavila je još jednom dvonedeljnom istraživačkom posetom u aprilu 2013. godine. Takođe, dr Rolf Daniels, redovni profesor tog instituta, bio je član Komisije za odbranu njene doktorske disertacije.

Autor je, ili koautor, 45 publikacija (poglavlje u monografiji međunarodnog značaja, osam radova u međunarodnim časopisima, tri rada u nacionalnim časopisima, 21 saopštenje na međunarodnim skupovima, četiri saopštenja na nacionalnim skupovima, pet tehničkih rešenja, dva registrovana patenta na nacionalnom nivou i jedan objavljen patent na međunarodnom nivou). Indeks citiranosti (h-indeks) iznosi tri, prema Scopus indeksnoj bazi. U svom naučnoistraživačkom radu bavila se razvojem/optimizacijom procesa proizvodnje (fizičko-hemijska i in vitro/ in vivo karakterizacija) farmaceutskih/ kozmetičkih preparata sa biljnim izolatima, kao lekovitim/kozmetičkim aktivnim supstancama, kao i reformulacijom navedenih preparata. S tim u vezi, njena istraživanja obuhvatila su i fitohemijske analize kao i ispitivanje delovanja sekundarnih metabolita lekovitih biljaka.

Govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom