Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

М82 - Техничка решења

  1. Назив: Капсула са екстрактом врсте Tribulus terrestris; Аутори: Шавикин К, Здунић Г, Ћујић Н, Биговић Д; За кога је рађено: За партиципанта Еко Аграр д.о.о.  1. Назив: Технологија производње семена црног кима (Nigella sativa L.) у Републици Србији, за примену у фармацеутској и прехрамбеној индустрији. Владимир Филиповић, Владан Угреновић, Вера Поповић, Драгоја Радановић, Софија Ђорђевић, Татјана Марковић, Снежана Димитријевић, Драган Терзић (2016):. Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Београд. Резултат пројекта ИИИ46006.

  2. Назив: Производња волуминозне сточне хране здруживањем кукуруза и соје у пострној сетви. Институт за крмно биље Драган Терзић, Јасмина Радовић, Јордан Марковић, Вера Поповић, Јасмина Миленковић, Тања Васић, Владимир Филиповић (2016):, Крушевац. Резултат пројекта ТР 31057.М92 - Патент

  1. Решење о признатом патенту: 990 број 2016/14241-П-2014/0263; 14.12. 2016.

Патент П-2014/0263, од 26.05.2014. године

Назив проналаска: Биоактивни получврсти и течни фитопрепарати

Патент уписан у Регистар патената Завода за интелектуалну својину број 55130. Подаци о признатом праву и први патентни захтев објављени у „Гласнику интелектуалне својине“ број 7/2016.

Носиоци патента: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд, РС; Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд, РС; Економски   институт, Краља Милана 16, 11000 Београд, РС; Медицински факултет Универзитета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш, РС.

Проналазачи: Жижовић Ирена, Арсић Ивана, Тадић Вања, Мишић Душан, Петровић Слободан, Јовановић Слободанка, Ђорђевић Софија, Ивановић Јасна, Стаменић Марко, Миловановић Стоја, Жугић Ана, Савић Снежана, Ашанин Јелена, Милчић Матић Наталија, Тасић-Костов Марија.

Техничка решења и патенти

Institut Josif Pančić

Имате питање?

Поставите питање путем форме на контакт страни.

Контакт