Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног земљишта Војводине

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2019

МНТР
ИПЛБ Београд
Инст.за ратар. и поврт. Нови Сад
Пољоп.факултет Нови Сад