Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Проучавање фенотипске варијабилности у аутохтоним популацијама одољена (Valeriana officinalis L.) у циљу издвајања нових генотипова

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2006 - 2006