Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Побољшање својстава кукуруза и соје молеку-ларним и конвенционалним оплемењивањем

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2012

МНТР
Институт за кукуруз Земун Поље
ИПЛБ Београд