Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Нови аутохтони изолати бактерија Lysobacter и Pseudomonas као важан извор метаболита корисних за биотехнологију, стимулацију раста биљака и контролу болести биља: од изолата до препарата

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2013 -

Нови аутохтони изолати бактерија Lysobacter и Pseudomonas као важан извор метаболита корисних за биотехнологију, стимулацију раста биљака и контролу болести биља: од изолата до препарата. Програм: Интегрална истраживања, Пројекат III 46007, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије

МНТР
ИБИСС Београд
Инст.за зашт.биља БГ
Инст.за земљиште БГ 
Инст.за поврт.См.Паланка
ИПЛБ Београд
Пољопр. факултет Нови Сад