Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Морфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Thymus pannonicus All., Lamiaceae)

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2019

Радосав Јевђовић

МНТР
ИПЛБ Београд
Медицински факултет Нови Сад
Пољоприв. факултет Београд
Фармацеутски факул. Београд