Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Истраживање савремених биотехнолошких поступака у производњи хране за животиње у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности хране

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2012

МНТР
Агроном.факултет Чачак
Економ.факултет Суботица
Инст.за прехр.техн. Нови Сад
Инст.за прим.наук. у пољопр. Београд
ИПЛБ Београд
Мегатр. -Биофарм. Б.Топола
Медиц. факултет Нови Сад
ПКБ Агроекономик Београд
Пољоп.факултет Београд
Пољоп. факултет Нови Сад