Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2011 - 2019

МНТР
Фармацеутски факулт. Београд
ИПЛБ Београд