Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

„Имплементација нове технологије гајења самоникле врсте панонски тимијан (Thymus pannonicus All.)” Иновациони ваучер број 858, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, где је др Владимир Филиповић руководилац и реализатор пројекта (2021).

Тип пројекта: Национални

Година реализације пројекта: 2021 - 2021

„Имплементација нове технологије гајења самоникле врсте панонски тимијан (Thymus pannonicus All.)” Иновациони ваучер број 858, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, где је др Владимир Филиповић руководилац и реализатор пројекта (2021).