Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

НАТАЛИЈА ЧУТОВИЋ

Име и презиме: НАТАЛИЈА ЧУТОВИЋ

Сектор: ОПИР - Одсек за пољопривредна истраживања и развој

Позиција: Сектор науке, истраживач у Одсеку за пољопривредна истраживања и развој

Научно звање: Истраживач сарадник

Имејл:  ncutovic@mocbilja.rs

Информације

Рођена је 26. фебруара 1997. године у Чачку. Природно-математички смер Гимназије у Чачку завршила је 2016. године. Дипломирала је 2020. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, на смеру Органска хемијска технологија, у оквиру студијског програма Хемијско инжењерство, са просечном оценом 9,55. Одбранила је дипломски рад под називом „Физичкохемијски поступци пречишћавања отпадних вода из пивара“. Мастер студије завршила је 2021. године на смеру Хемијско инжењерство. Одбранила је мастер рад под називом „Синтеза и карактеризација амино деривата лигнина и танинске киселине као компонената за производњу епокси смола “ и тиме стекла титулу Мастер инжењер технологије, мастер хемијски инжењер. Била је стипендиста је Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и током првог и током другог степена студија. Докторске академске студије је уписала 2021. на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, на студијском програму Хемијско инжењерство.

У Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, у Одсеку за Пољопривредна истраживања и развој, запослила се у мају 2022. године и исте године је стекла звање истраживач приправник.

Коаутор је 2 рада објављена у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком. Има 16 радова у зборницима сажетака са домаћих и међународних симпозијума и конгреса на којима је учествовала са више постер и оралних презентација. 

Говори, чита и пише енглески, немачки и италијански језик.