Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

ДУБРАВКА БИГОВИЋ

Име и презиме: ДУБРАВКА БИГОВИЋ

Сектор: ОФИР - Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Позиција: Сектор науке, Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Научно звање: Виши научни сарадник

Имејл:  dbigovic@mocbilja.rs

Информације

Рођена је 19. јула 1968. године у Бачкој Паланци. У Сомбору је завршила Средњу медицинску школу „Др Ружица Рип“, смер фармацеутски техничар. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду уписала 1987. године, а дипломирала 1992. године, остваривши просечну оцену 9,66 током студија.

Последипломске студије је уписала 1994. године на истом факултету на Катедри за фармацеутску технологију. На матичном факултету је 2007. године уписала докторске студије на Катедри за Запослени у Сектору производње помоћник директора за производњу фармацеутску технологију и козметологију.

Докторску дисертацију одбранила је 28. септембра 2013. године, под називом „Карактеризација сувих екстраката цвасти смиља Helichrysum plicatum DC. и испитивање њихове антиоксидативне, цитотоксичне, спазмолитичке и антимикробне активности“. Од 1992. до 1999. године била је запослена у ICN Галеници, у Центру за истраживање и развој фармацеутских технологија. У том периоду је формулисала и увела у редовну производњу осам лекова за употребу у ветерини.

Од 1999. године је запослена у Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и то на пословима: руководилац примарне прераде биља од 1999. до 2002, руководилац Одсека фармацеутске производње од 2002. до 2009. и помоћник директора за производњу од 2010. године, на којима и сада ради. Носилац је једног патента, три техничка решења, 16 објављених радова у међународним и домаћим часописима.